FollowRSS

Fiscale expertise voor dga én onderneming


Wanneer écht belangrijke ondernemingsbeslissingen genomen moeten worden is een uitstekend fiscaal-juridisch klankbord onmisbaar. Elke ondernemer en natuurlijk elke Directeur Groot Aandeelhouder, moet vroeg of laat knopen doorhakken over zaken die vér uitstijgen boven de ondernemingspraktijk van alledag. Fiscale expertise, heldere communicatie en een luisterend oor zijn dan noodzakelijke ingrediënten voor een verantwoorde keuze en een duidelijke koers.

Wanneer fiscale expertise onmisbaar is:

Bedrijfsopvolging


Wie gaat er verder met het met zoveel inspanning opgebouwde bedrijf? Heeft de overdragende ondernemer de eigen financiële toekomst voldoende op de rit? Hoe wordt voorkomen dat de reserves van de onderneming wegsmelten onder de fiscale druk van een overdracht?

Familiebedrijven en de volgende generatie


Je kent ze wel, die bedrijven waarin alweer de tweede of derde generatie aan de slag is. Het is ook geen geheim dat dezelfde achternaam niet altijd betekent dat men werkelijk geschikt is om een bedrijf voort te zetten. Hoe zorg je er nu voor dat de beste familieleden verder kunnen? En hoe zorg je er voor dat zo'n traject ook nog eens in goede harmonie wordt afgewikkeld? In zo'n situatie gaat het allang niet meer alleen om fiscaal-juridische expertise maar draait het vooral om het zorgvuldig aansturen van alle onderlinge verhoudingen. Krijgt ieder zijn deel? Hoe waardeer je een onderneming? En is de eventuele uitkoop van familieleden/mede-eigenaren wel betaalbaar?

Financiering


Generatiewisselingen binnen het familiebedrijf kunnen meestal niet zonder externe financiering. Fiscaal-juridische expertise en een duidelijke visie op de onderneming en de positie van de DGA zijn dan onmisbare elementen van een verantwoorde financieringsoplossing.

Samenwerking


Je bedrijf groeit en je merkt dat samenwerking met branchegenoten steeds belangrijker wordt. Hoe kom je nou aan een perfect zittend jasje om die samenwerking te optimaliseren?

Overnames


Het succes van een overname staat of valt met een grondige voorbereiding. Dat geldt voor de overnemer maar misschien nog wel meer voor degene die het bedrijf overdraagt. Zonder tijdig voor te sorteren wordt zeker niet het beste resultaat behaald en zonder uitstekende fiscaal-juridische begeleiding loopt men al snel in het mes dat belastingheffing heet.

Bedrijfsbeëindiging


Niet elke onderneming vindt een nieuwe eigenaar, soms moet de ondernemer zelf het licht uitdoen. De fiscale wetgeving kan dan zorgen voor onaangename verrassingen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de toekomstvoorziening van de ondernemer.

Toekomstplanning


Voor een ondernemer gaat het eigen bedrijf altijd voor. Maar denkt diezelfde ondernemer wel voldoende aan de eigen financiële toekomst? Maar al te vaak wordt gedacht dat het allemaal wel uit de zaak zal komen. Verantwoord financieel ondernemerschap heeft ook aandacht voor de eigen reserves en laat het er niet op aankomen.

Second opinion


Vaak is de accountant de vertrouwde gesprekspartner in cijfermatige vraagstukken, maar komt hij of zij ook met de beste fiscaal-juridische oplossing? Met respect voor alle betrokkenen wordt een advies doorgelicht en waar mogelijk verbeterd.

Conflicten met de Belastingdienst


Hoewel de Belastingdienst ondernemers graag aanduidt als klanten, is de realtiteit een geheel andere. Onder het motto 'fiscus, ik ben je vriendje niet' behartig ik de belangen van DGA en onderneming en voer zonodig fiscale procedures om tot het beste resultaat te komen.

Informatie


Met vragen blijven zitten, of wil je meer informatie?
> contact opnemen
mr H.R. (Hans) PetriDelen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.